Pedagogiem szkolnym jest Pani mgr Janina Tomczyk.
Godziny zajęć:

Czwartek: 10:00 – 12:00