Klub Dziecięcy Nr 1 w Lwówku Śląskim funkcjonuje od 2018r. Wcześniej od 1994r. pełnił funkcję grupy żłobkowej przy Publicznym Przedszkolu Nr 1. Klub Dziecięcy zapewnia profesjonalną i troskliwą opiekę dzieciom od 12 miesiąca do 3 roku życia.

    Głównym celem Klubu Dziecięcego jest zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz wychowawczej. Organizujemy dzieciom różne zajęcia z elementami edukacji m.in. gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia , zajęcia muzyczne i plastyczne a także czytanie bajek. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność. Ogromną wagę przywiązujemy do rozwoju fizycznego i emocjonalnego dzieci. Pomagamy w rozwijaniu umiejętności społecznych, budowaniu systemu wartości oraz nawiązywaniu pierwszych więzi społecznych. Wspieramy je w nauce chodzenia, mówienia, samodzielnego jedzenia oraz w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem.

 Na sali gdzie odbywają się zajęcia są różnorodne zabawki przystosowane do wieku dziecka. W ciepłe i pogodne dni wychodzimy z dziećmi do ogrodu, który wyposażony jest w  zabawki, przeplotnie, piaskownicę i inne meble ogrodowe do zabaw dla dzieci.

      W Klubie Dziecięcym pracują opiekunki dziecięce dla których najważniejsze jest dobro dziecka, ich potrzeby i pragnienia. Poprzez zabawę i naukę chcemy przekazać dzieciom jak najwięcej pozytywnych wartości aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi.