ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

ZAŁĄCZNIK II 
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI 
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 )
b) maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 ); 
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia; 
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego; 
2. Skorupiaki i produkty pochodne; 
3. Jaja i produkty pochodne; 
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem: 
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy; 
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina; 
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne; 
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem: 
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego ( 1 ); 
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego; 
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego; 
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego; 
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem: 
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, 
b) laktitolu; 
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego; 
9. Seler i produkty pochodne; 
10. Gorczyca i produkty pochodne; 
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne; 
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców; 
13. Łubin i produkty pochodne; 
14. Mięczaki i produkty pochodne. 
(1) Oraz produkty pochodne, o ile obróbka, jakiej je poddano, najprawdopodobniej nie wpływa na zwiększenie alergenności, ocenionej przez właściwy organ w odniesieniu do produktu, z którego powstały.