Psychologiem w Publicznym Przedszkolu Nr 1 jest Pani mgr Izabela Stopińska.

Zajęcia z dziećmi odbywają się w formie terapii indywidualnej, rozmów, warsztatów.

Natomiast  spotkania z rodzicami maja charakter rozmów, porad i konsultacji.


Do głównych zadań psychologa należy:

1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących dziecka, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie jego mocnych stron.
3. Wspieranie dziecka z uzdolnieniami.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka
5.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka.
7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Współpraca z nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi przedszkole.

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w przedszkolu jest dziecko.

Drogi Rodzicu zwróć się do psychologa o pomoc jeśli: 

  • trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
  • należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
  • dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne,
  • pojawiają się trudności w relacjach z innymi dziećmi,
  • trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
  •  pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
  •  trzeba przedyskutować jakiś problem i stworzyć plan działania.

Zapraszam serdecznie!!!

Godziny zajęć:

poniedziałek – 7:00 – 10:00

czwartek – 7:00 – 8:00

piątek – 7:00 – 10:00