HISTORIA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 
W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim powstało w 1954 roku, jest najstarszym przedszkolem na tym terenie. To stara, przedwojenna willa, dobrze dostosowana do swego przeznaczenia. Niezbyt przestronne sale powodują, że zarówno dzieci jak i personel przedszkola czują tu niemal domową atmosferę. Wszędzie jest blisko, nie sposób się zgubić, co dzieci odbierają jako gwarancję bezpieczeństwa. Rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na dobre zorganizowanie pracy. Placówka otoczona jest pięknym o każdej porze roku ogrodem i placem zabaw, na którym dzieci chętnie korzystają z huśtawek, zjeżdżalni, piaskownicy, przeplotni. W chwili obecnej do placówki zapisanych jest 93 dzieci podzielonych na grupy wiekowe. I tak w przedszkolu są 3 grupy przedszkolne i jedna grupa żłobkowa. Placówka jest dobrze zaopatrzona w zabawki i pomoce, odpowiednie do poszczególnych grup wiekowych. Na terenie przedszkola odbywają się teatrzyki, koncerty filharmonii, występy cyrkowe, które wzbogacają przeżycia i wyobraźnię dzieci oraz wyrabiają wrażliwość na wartości estetyczne.
– Wybierz nasze przedszkole!