Nasze przedszkole

            Publiczne Przedszkole nr 1 mieści się przy ulicy Alei Wojska Polskiego 21 we Lwówku Śląskim w samodzielnym budynku otoczonym pięknym ogrodem i placem zabaw. Małe pomieszczenia budynku sprawiają, ze dzieci czują się tu jak w domu. Urządzenie i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na właściwe zorganizowanie pracy dla każdego przebywającego w placówce dziecka.
            Przedszkole jest dobrze zaopatrzone w potrzebny sprzęt, w różnego typu pomoce dydaktyczne odpowiednie dla poszczególnych grup. Wyposażenie grup w odpowiednie pomoce dydaktyczne ułatwia realizację programu i zadań wychowawczo – dydaktycznych.
            W przedszkolu są trzy grupy przedszkolne i jedna grupa żłobkowa. Grupy przedszkolne liczą po 25 dzieci. Do żłobka uczęszcza 16 maluchów (wiek 1 – 3 rok życia).
            Przedszkole czynne jest w godzinach: 6:30 – 16:30. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z placówki przez rodziców lub wskazane przez nich w pisemnym upoważnieniu osoby dorosłe.
            W czasie pracy przedszkola organizowana jest aktywność inspirowana przez nauczyciela celem wspomagania rozwoju dzieci w sferze: ruchowej, poznawczej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej.