Zadaniem statutowym każdego przedszkola 
jest zapewnienie dzieciom opieki w atmosferze bezpieczeństwa,
 a także bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce.

Pomimo przytaczania zapisów statutu podczas spotkań z rodzicami przepisy to jedno, a życie w przedszkolu – drugie. Kwestię sporną między rodzicami a przedszkolem stanowi przyprowadzanie do niego chorych dzieci. Rodzice często twierdzą, że dziecko cierpi na alergię (stąd katar), kaszel, po czym okazuje się, że alergia przeistacza się w poważną infekcję. Tłumaczą również konieczność przyprowadzenia niezupełnie zdrowego dziecka sytuacją w pracy, która nie pozwala na pozostanie z nim w domu. Przesadą byłoby stwierdzenie, że na porządku dziennym jest przyprowadzanie chorych dzieci przez rodziców, niemniej jednak takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Tymczasem kaszlące, zakatarzone dziecko musi zostać w domu, bo jego stan zdrowia stwarza zagrożenie dla niego samego – najczęściej prowadzi do pogłębienia stanu choroby, jak i dla innych przedszkolaków, które zostają narażone na kontakt z chorym kolegą.

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 1. Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
 2. Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
 3. Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
 4. Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.
 5. Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.
 6. Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.

Kiedy należy zabrać chore dziecko do domu?

Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, jego stan wymaga fachowej opieki medycznej lub jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.

Objawy zaobserwowane u dziecka upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu:
– ZACHOWANIE: dziecko wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia, jest apatyczne lub nadmiernie poirytowane, płacze częściej niż zwykle, pokłada się, nie chce brać udziału w zajęciach.
– SKÓRA: jeżeli na skórze pojawi się wysypka, wzmożony świąd, temperatura ciała jest podwyższona.
– OCZY: zapalenie spojówek (oko jest zaczerwienione, zbiera się wydzielina ropna, która  wycieka lub zasycha w oku ).
– UKŁAD ODDECHOWY:  dziecko ma problemy z oddychaniem, oddech świszczący, charczący lub zmieniony głos (chrypka), występuje kaszel, katar.
– UKŁAD TRAWIENNY dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich godzin wymiotowało, ma nudności, bóle brzucha.
– JAMA USTNA: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia, ślina wycieka dziecku z ust, skarży się na ból zęba.

PAMIĘTAJMY, ŻE:

 1. Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, jeżeli stwierdzono któryś z wymienionych wyżej objawów sugerujących chorobę.
 2. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń.
 3. O dniu powrotu dziecka do przedszkola decyduje lekarz
 4. Dziecko leczone z powodu chorób nie wymagających kontroli lekarza powraca do przedszkola po ustąpieniu wszystkich objawów chorobowych.
 5. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel poprosi Rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.

Rodzice muszą mieć świadomość, że zaobserwowanie u dziecka symptomów złego samopoczucia będzie wiązało się z powiadomieniem ich o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i pójścia do lekarza. Pomimo najczęściej złego odbioru przez rodziców tego typu powiadomień, niezadowolenia, że przedszkole nie chce zapewnić opieki choremu dziecku na czas pracy rodzica, należy mieć na uwadze dobro dziecka chorego i pozostałych dzieci narażonych na zarażenie. Zapewnienie opieki choremu dziecku jest obowiązkiem rodziców, a nie pracowników przedszkola!  
Dobrze się stało, że problemem chorych dzieci, przyprowadzanych do przedszkoli, zajął się także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W specjalnym piśmie, skierowanym do kuratorów oświaty w całej Polsce, powołując się na ustawy i rozporządzenia ministra edukacji, przypomniał, że przedszkola mają zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym. Bezpieczeństwo jest zagrożone, gdy zdrowe dzieci są narażone na kontakt z chorymi rówieśnikami. Rzecznik zaapelował poprzez kuratorów do dyrektorów przedszkoli, aby zwrócili szczególną uwagę na ten problem i uregulowali postępowanie przedszkola odpowiednimi zapisami w statucie.

Wykorzystano materiały z czasopisma
„Doradca Dyrektora Przedszkola”/ 2010r.

Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.