ODPŁATNOŚĆ
za miesiąc listopad 2023 r. 
według numerów identyfikacyjnych dzieci.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od dnia 1 stycznia 2023r. uległa zmianie wysokość dziennej stawki żywieniowej do 10,00 zł za 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
Podwyżka spowodowana jest ciągłym wzrostem cen artykułów spożywczych,
przy równoczesnym obowiązku zapewnienia racjonalnego, zdrowego żywienia dzieci.

Wpłat należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, 
na rachunek bankowy nr:

67 1020 2124 0000 8202 0141 1057