Religia

Religię w naszym przedszkolu prowadzi: Katecheta mgr Robert Górski
W zajęciach tych uczestniczą dzieci z  grupy IV, których rodzice wyrazili pisemne życzenie  (do naszego przedszkola uczęszczają w większości dzieci wyznania rzymsko-katolickiego).
Prowadzenie zajęć religii reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Dotyczy ono wszystkich grup wiekowych. Zajęcia odbywają się dwa razy  w tygodniu.

Godziny zajęć religii będą podane w późniejszym terminie.

Na zakończenie roku szkolnego każdy przedszkolak otrzymuje dyplom udziału
w katechezie przedszkolnej.