Jest to program  wychodzący naprzeciw zainteresowaniom dzieci w obrębie zawodów najbliższego ich otoczenie. Jest realizowany poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć dydaktycznych mających na celu kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro zawodowych marzeń. Dzieci uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, podczas zabaw wchodzą w role przedstawicieli różnych zawodów, odwiedzają pobliskie zakłady pracy oraz raz w miesiącu, dzięki współpracy z rodzicami, przebierają się za postać omawianego zawodu.
 We wrześniu poznały bliżej zawód kucharza.