Kim jest artysta, czym się zajmuje oraz czy każdy może nim zostać w przyszłości?  Kolejny etap programu wychodzący naprzeciw zainteresowaniom dzieci w obrębie zawodów najbliższego ich otoczenie.  Dzieci uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, podczas zabaw wchodzą w role przedstawicieli różnych zawodów, odwiedzają pobliskie zakłady pracy oraz raz w miesiącu, dzięki współpracy z rodzicami, przebierają się za postać omawianego zawodu.