JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu są prowadzone przez Pana Bartosza Motykę.
Praca z dziećmi opiera się głównie na grach. Rozpoczynając zajęcia dzieci zapraszane są do wspólnej zabawy, w której przenosimy się do miejsca, gdzie mówimy tylko w języku angielskim. Realia, obrazki, rymowanki i piosenki są jak najczęściej wykorzystywane. W czasie zajęć każde dziecko ma szansę na włączenie się w aktywność. Zajęcia są dokładnie planowane przez nauczyciela, zawierają stałe elementy, ale w celu podtrzymania uwagi aktywności są różnorodne.

KRĘGI TEMATYCZNE
1. Greetings and goodbyes – Hi, hello, Good Morning, Bye, Goodbye, My name is…, I‘m…., What‘s your name?,
2. Colors -white, black, yellow, blue, green, red, orange, pink, purple, brown
3. My family -mother, father, grandmother, sister, brother, short forms eg. mum, daddy etc.
4. Animals -cat, dog, rabbit, horse, fish, snake, bear, elephant, frog, sheep, crocodile, duck, lion, mouse, giraffe, hippo, snake
5. Parts of the body– head, hair, eye, nose, mouth, ear, neck, shoulder, leg, hand, toe, finger
6. Counting from 1 to 10
7. Toys– train, car, dolly, teddy, puzzle, blocks, skipping-rope, ball, pencils, plane, kite
8. Clothes– dress, skirt, coat, sock, jumper, blouse, jacket, pants, pair of shorts, boots, trousers, shirt,
9. Food -bread, sandwich, egg apple, pear, cherry, plum, orange, carrot, lettuce,
cabbage, potato, cake, cucumber

Konstrukcje zdaniowe: What`s your name?, My name is.., I`m..(four/girl/boy/Susan), How are you?, I`m fine…, This is…, I can.., I can`t…, Thank you., Sorry, Excuse me, It’s ok, Yes, No, Hello, Good Morning, Bye, Goodbye, See You.
I like.., I don`t like…, I have got…, I want to…, Please, Merry Christmas, Happy Birthday

Rodzice:
• Zawsze zachęcajcie swoje dziecko do podejmowania prób używania języka obcego, jednak nie
zmuszajcie go do mówienia zbyt wcześnie. Niektóre dzieci wymagają czasu, aby zdobyć pewność
siebie zanim będą mówić, śpiewać czy współpracować, jednak uczą się słuchając.
• Jeżeli to możliwe poświęćcie kilka chwil żeby dowiedzieć się, co dziecko pamięta z historyjki. Nie
przejmujcie się jeżeli opisze wam to we własnym języku – ono uzna mówienie do was po angielsku
za nienaturalne, nawet jeżeli potrafi to zrobić.
• Miejcie świadomość, że proces uczenia się będzie postępował stopniowo. W pierwszych tygodniach
dzieci mogą czuć opór przed mówieniem w obcym języku. Postęp przyjdzie stopniowo, w ciągu tygodni lub miesięcy.