Zdrowy Bezpieczny Przedszkolak
19.09.2011 rok

Nasze przedszkolaki wzięły udział w autorskim programie przeprowadzonym przez Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wrocławia, pt.: „ZDROWY BEZPIECZNY PZREDSZKOLAK”. Program poruszył wiele ciekawych zagadnień dotyczących m.in. dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, zasady ruchu drogowego, zasady bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję obejrzeć krótkie filmiki o znakach drogowych, odblaskach, zasadach ruchu drogowego, o bezpiecznych zabawach. Został również przeprowadzony konkurs – dzieci podzielone na dwie grupy chętnie odpowiadały na różne pytania wykazując się posiadaną wiedzą. Finałem konkursu był remis J. Utrwalanie dzieciom informacji dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa daje w przyszłości efekty – dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych w różnych życiowych sytuacjach.